Order book
Rate BTC Quantity HMQ SumBTC
0

Buy HMQ with BTC

I want to buy
HMQ
It debits my balance in BTC
BTC

1 HMQ=0.00000018 BTC / Comission:0.100%
Wallet Balance: BTC

To begin trading please log in or create an account.

Sell HMQ with BTC

I want to sell
HMQ
It credits my balance in BTC
BTC

1 HMQ=0.00000017 BTC / Comission:0.100%
Wallet Balance: HMQ

To begin trading please log in or create an account.

Markets
Name Bid Ask
ADA-BTC 0.00003795885 0.00003799905
ADT-BTC 0.00000002010 0.00000003015
ADX-BTC 0.00002194920 0.00002203965
AID-BTC 0.00000355770 0.0000036180
BAT-BTC 0.0000242205 0.00002429085
BCH-BTC 0.02553328125 0.02557221495
BFT-BTC 0.00000385920 0.00000418080
BTM-BTC 0.00000386925 0.0000039195
BTS-BTC 0.000002010 0.00000205020
CBC-BTC 0.00000146730 0.00000149745
CVC-BTC 0.00000935655 0.00000942690
DAI-BTC 0.00001986885 0.00002018040
DGB-BTC 0.00000240195 0.0000024120
DMT-BTC 0.00001595940 0.00001657245
DNT-BTC 0.00000530640 0.00000537675
EDR-BTC 0.00000106530 0.00000108540
ENG-BTC 0.00000318585 0.00000319590
ENJ-BTC 0.00004203915 0.00004214970
ETH-BTC 0.07683324495 0.0768622995
GNO-BTC 0.00473826345 0.00513260535
GTO-BTC 0.00000116580 0.00000122610
HMQ-BTC 0.00000017085 0.00000018090
LRC-BTC 0.00001259265 0.00001265295
LSK-BTC 0.00014223765 0.00014370495
LTC-BTC 0.00638991060 0.00639633255
OMG-BTC 0.00020063820 0.00020126130
PAX-BTC 0.0000199995 0.00002010
POWR-BTC 0.00000861285 0.0000088440
QRL-BTC 0.00000821085 0.00000845205
RCN-BTC 0.00000248235 0.00000253260
SNT-BTC 0.0000032160 0.00000323610
SPC-BTC 0.00000136680 0.00000141705
SRN-BTC 0.00000035175 0.00000036180
USDS-BTC 0.00002005980 0.0000206025
VIB-BTC 0.00000168840 0.00000171855
XEM-BTC 0.00000629130 0.00000631140
XRP-BTC 0.00002724555 0.00002727570
ZRX-BTC 0.00003283335 0.00003289365
Name Bid Ask
ADA-ETH 0.00049005740 0.00049696245
ADX-ETH 0.00026422225 0.00029634435
BAT-ETH 0.0003139225 0.00031751970
BCH-ETH 0.33065607170 0.33446767830
CBC-ETH 0.00003980 0.00006030
CVC-ETH 0.000121390 0.00012390645
DAI-ETH 0.00025600355 0.00026808375
DGB-ETH 0.00003113355 0.00003156705
DMT-ETH 0.00020896990 0.00030045480
ENG-ETH 0.00004160095 0.00004336575
ENJ-ETH 0.00054473265 0.00055157415
GNO-ETH 0.060843255 0.06859122990
LTC-ETH 0.0827234045 0.08367846075
OMG-ETH 0.00259800470 0.00263134125
POWR-ETH 0.0001119375 0.00011600715
SNT-ETH 0.00004158105 0.00004237080
SRN-ETH 0.00000451730 0.00000488430
VIB-ETH 0.000021890 0.00002268285
XEM-ETH 0.00008148055 0.00008252055
XRP-ETH 0.00035263795 0.00035679510
ZRX-ETH 0.00042521325 0.0004306425
Name Bid Ask
ADA-USD 1.87966445 1.90690710
BAT-USD 1.20281570 1.21704495
BCH-USD 1267.963325 1283.105610
BTC-USD 49907.9065 50435.684805
DAI-USD 0.9884330 1.006005
DGB-USD 0.11923085 0.12074070
ENJ-USD 2.08864430 2.11405770
ETH-USD 3815.781220 3855.40110
LRC-USD 0.59595525 0.63623535
LTC-USD 317.329380 320.873385
OMG-USD 9.963930 10.11030
PAX-USD 0.990025 1.00599495
USDS-USD 0.9875375 1.00167345
USDT-USD 0.99535820 1.00553265
XEM-USD 0.31167380 0.31642425
XRP-USD 1.35080205 1.36871955
ZRX-USD 1.63045675 1.65155670
Name Bid Ask
ADA-CLP 1404.90 1483.44
BAT-CLP 899.01 946.77
BCH-CLP 947699.05 998165.20
BTC-CLP 37302084.71 39235387.11
DAI-CLP 738.77 782.60
DGB-CLP 89.12 93.93
ENJ-CLP 1561.09 1644.59
ETH-CLP 2851984.87 2999228.73
LRC-CLP 445.43 494.95
LTC-CLP 237177.80 249616.75
OMG-CLP 7447.22 7865.10
PAX-CLP 739.96 782.59
USDS-CLP 738.10 779.23
USDT-CLP 743.95 782.23
XEM-CLP 232.95 246.16
XRP-CLP 1009.61 1064.77
ZRX-CLP 1218.63 1284.79
Name Bid Ask
ADA-PEN 6.91 6.94
BAT-PEN 4.42 4.43
BCH-PEN 4662.79 4671.53
BTC-PEN 183530.68 183626.04
DAI-PEN 3.63 3.66
DGB-PEN 0.44 0.44
ENJ-PEN 7.68 7.70
ETH-PEN 14032.10 14036.73
LRC-PEN 2.19 2.32
LTC-PEN 1166.94 1168.23
OMG-PEN 36.64 36.81
PAX-PEN 3.64 3.66
USDS-PEN 3.63 3.65
USDT-PEN 3.66 3.66
XEM-PEN 1.15 1.15
XRP-PEN 4.97 4.98
ZRX-PEN 6.00 6.01
Name Bid Ask
ADA-USDT 1.88933215000 1.8952106000
BAT-USDT 1.20826272000 1.21079645000
BCH-USDT 1273.87509395 1275.73932473
BTC-USDT 50126.01006958 50139.73673469
CBC-USDT 0.07345000 0.07407000
DAI-USDT 0.99317137000 1.00076392000
DGB-USDT 0.11906775000 0.12033229000
ENJ-USDT 2.09882478000 2.10329013000
ETH-USDT 3832.60446878 3834.42468947
LSK-USDT 7.051000 7.177000
LTC-USDT 318.74298869 319.0876583000
OMG-USDT 10.00723848000 10.0376146000
XEM-USDT 0.31382000 0.31469000
XRP-USDT 1.35702933000 1.36063759000
ZRX-USDT 1.63794444000 1.64152675000
Name Bid Ask
ADA-ARS 292.72 315.55
BAT-ARS 187.31 201.40
BCH-ARS 197456.62 212326.85
BTC-ARS 7772027.87 8346039.41
DAI-ARS 153.93 166.47
DGB-ARS 18.57 19.98
ENJ-ARS 325.26 349.83
ETH-ARS 594221.64 637987.36
LRC-ARS 92.81 105.28
LTC-ARS 49416.88 53097.76
OMG-ARS 1551.66 1673.04
PAX-ARS 154.17 166.47
USDS-ARS 153.79 165.76
USDT-ARS 155.00 166.39
XEM-ARS 48.54 52.36
XRP-ARS 210.36 226.49
ZRX-ARS 253.91 273.30

Open Orders